Պիւյիւքտէրէ Սուրբ Պօղոս Եկեղեցւոյ Բացման Օրը


25 ՀՈՒՆԻՍԻ 2017 ԺԱՄ : 11:00:00

Saat 11:00 Levon Başepiskopos Zekiyan riyasetinde S. Badarak