Հայր Վարդան Գազանճեան-ի քահանայական ձեռնադրութեան 25 ամեակը


28 ՄԱՅԻՍԻ 2017 ԺԱՄ : 11:00:00

Saat 11:00 S. Badarak

Ayinin ardından konukları bahçede ağırlama